(1)
Espinal, J. J. Otro Logro Mas. Synapsis 2012, 3, 4.